YHS_7902

Schooltijden

Op De Pijler hanteren wij het continurooster en we hebben een 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen op school zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

De leerlingen nemen hun eigen lunch mee en eten onder leiding van hun eigen leerkracht in het lokaal.

YHS_7746

Een dag op De Pijler

Het dagritme (een voorbeeld)

 • 8.20 uur - Inloop met de ouders
 • 8.30 uur - Kinderen in de kring; Trefwoord verhaal, praten, zingen of beginnen met een startopdracht lezen, spelling of automatiseren
 • 9.00 uur - Eerste werkblok; instructies en zelfstandig werken
 • 10.00 uur - In de kring: eten en drinken, voorlezen, taalactiviteit
 • 10.15 uur - Naar buiten
 • 10.30 uur - Tweede werkblok; instructies en zelfstandig werken
 • 11.30 uur - Leestuin
 • 12.00 uur - Lunchen en naar buiten
 • 12.30 uur - Derde werkblok; Wereldtuin, groepsdoorbrekend werken aan zaakvakken
 • 13.45 uur - Dagafsluiting in de kring: Wat hebben we geleerd?
 • 14.00 uur - Einde schooldag: naar huis of naar de opvang