YHS_8010

Eigentijds onderwijs

“We bereiden onze kinderen voor op de maatschappij van morgen.” Deze uitspraak geeft mooi weer wat wij met elkaar willen bereiken en staat aan de basis van ons vernieuwende onderwijs.

Het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw, en waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten.

Groepsdoorbrekend werken

Op De Pijler werken we veel groepsdoorbrekend, zodat we makkelijker kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Op basis van niveau, leersnelheid of ontwikkelingsbehoeften geven we instructie aan de kinderen. Zij worden dus niet alleen geselecteerd op basis van hun leeftijd, maar ook op basis van hun ontwikkelingsniveau. Zo bieden we echt onderwijs op maat.

Onderwijs in units

Wij hebben onze leerjaren onderverdeeld in units om het groepsdoorbrekend werken te versterken. De units zijn als volgt opgebouwd:

  • Unit 1 (onderbouw): leerlingen van 4 t/m 6 jaar
  • Unit 2 (middenbouw): leerlingen van 6 t/m 9 jaar
  • Unit 3 (bovenbouw): leerlingen van 9 t/m 12 jaar

Per schooljaar zoeken we de optimale verdeling van de leerlingen over de units.

Vaste thuisgroepen

De units zijn onderverdeeld in thuisgroepen, zodat de kinderen een vertrouwde basisgroep hebben met een vaste leerkracht. Zo hebben ze een veilige basis. De leerkracht van de thuisgroep is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Door de verdeling van het onderwijs in de thuis- en instructiegroepen geven we kinderen volop de gelegenheid om op hun eigen niveau te leren, samen te werken en te excelleren.

Onze units bestaan uit zelfsturende teams. Leerkrachten uit een unit bereiden samen lessen voor, stemmen af wie welke instructie geeft en bespreken wie welke individuele leerling helpt. Daarmee vallen steeds meer de oude muren tussen de jaargroepen weg en bieden we kinderen maatwerk bij hun persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij het invullen van zijn of haar dagritme.

2
4
7
9

Eigenaarschap

Door het kind goed te kennen en te begrijpen kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die je kind verder brengen. We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling en maken ze eigenaar van hun leerproces.

De kinderen werken met een weektaak, waardoor ze zelf eigenaar worden van het werk dat ze maken. Hierbij wordt ook ingespeeld op het niveau en daardoor kan elk kind gepast aan de slag met zijn of haar werk. We stimuleren zo zelfstandigheid, samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.