YHS_8145

Missie en visie

Wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Dit is ons doel en het motiveert ons om het onderwijs op De Pijler te blijven verbeteren en vernieuwen.

Wij kijken naar de totale ontwikkeling van kinderen en geven ze de vaardigheden mee die ze in de toekomst nodig hebben. Ouders en kinderen mogen daarom het volgende van ons verwachten:

Wij ‘leren’ kinderen leren. We zijn niet alleen bezig met kennisoverdracht, we leren kinderen ook zelfkennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen.

  • We leren kinderen met elkaar samen te werken, vragen te stellen en vooral probleemoplossend bezig te zijn.
  • We creëren voorwaarden waardoor kinderen gemotiveerd zijn om te leren.
  • We leiden en begeleiden kinderen bij de ontwikkeling van hun talenten en kwaliteiten.
  • We leren kinderen om samen verantwoordelijk te zijn voor een veilige leefomgeving.
  • We helpen kinderen om de wereld, die groter is dan hun eigen omgeving, te verkennen en te respecteren.
  • We leren kinderen naar zichzelf te kijken, te ontdekken wie ze zijn, en rekening te houden met hun sterke en minder sterke kanten.
  • We helpen kinderen te leren werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfcontrole, zodat zij in staat zijn om de juiste keuze te kunnen maken als kind en later als volwassene.