YHS_7902

Schooltijden, pauze

Schooltijden

Op De Pijler hanteren wij het continurooster en we hebben een 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen op school zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

De leerlingen komen door de deur via het plein naar binnen. De deur gaat om 8.20 uur open. Dit geeft de leerlingen de gelegenheid om rustig naar de klas te lopen, de jas en tas op te hangen. In de kleutergroepen gaan de leerlingen in de kring zitten. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 ligt er een startopdracht klaar in het lokaal.
Om 8.30 uur gaat de bel en willen we echt beginnen met de lessen.

Wij willen u vriendelijk vragen om uw kind op tijd op school te brengen, zo kunnen we de dag goed starten. Het is voor uw kind vervelend om te laat te komen én het is ook echt storend voor de andere leerlingen en de leerkracht.

Pauze : tussendoortje en lunch

In de ochtend is er een kleine pauze. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we een fruit-groente dag als tussendoortje. De andere dagen (maandag en vrijdag) mag u ook iets anders meegeven in de vorm van bijvoorbeeld een koek.

De leerlingen nemen hun eigen gezonde lunch mee en eten onder leiding van hun eigen leerkracht in het lokaal.

Na het eten en drinken in de ochtend of na de lunch gaan de leerlingen buiten op het schoolplein een frisse neus buiten halen.

YHS_7746

Een dag op De Pijler

Het dagritme groep 3-5

 • 08.20 uur Inloop met een startopdracht op gebied van lezen, spelling of automatiseren
 • 08.40 uur In de kring; Trefwoord verhaal, gesprekjes, zingen, dagplanning doornemen, kanjertraining
 • 09.00uur Rekenen; instructies en zelfstandig werken
 • 10.00uur In de kring: eten en drinken, voorlezen,
 • 10.15 uur Naar buiten
 • 10.30 uur Taal/spelling; instructies en zelfstandig werken
 • 11.30 uur Begrijpend lezen; instructies en zelfstandig werken
 • 12.00 uur Lunchen en naar buiten
 • 12.30 uur Schrijven; instructies en zelfstandig werken
 • 13.00 uur Op het leerplein: een rekencircuit, Da Vinci lessen, de Leestuin, handvaardigheid en tekenen
 • 13.45 uur In de kring voor de dagafsluiting: Wat hebben we gedaan en geleerd?
 • 14.00 uur Einde schooldag: naar huis of naar de (naschoolse) opvang