YHS_7758

Een goede plek voor je kind

De basisschool is een plek waar kinderen in een belangrijke periode van hun leven veel tijd doorbrengen. Alle reden dus om je goed te oriënteren, voordat je een keuze maakt.

De Pijler is een eigentijdse christelijke basisschool in een modern gebouw aan de Sint Petersburglaan in de wijk Zenderpark in IJsselstein. Wij ontvangen wij kinderen vanuit heel IJsselstein.

Met trots zien we dat steeds meer ouders voor onze school kiezen. Ze waarderen de wijze waarop we kinderen motiveren tot leren, ervaren de rust in de school en zien dat kinderen blij naar school gaan.

vertrouwd én eigentijds

Op De Pijler werken we in de ochtend in de groepen aan welbevinden én de basisvaardigheden. Vertrouwd onderwijs waar elke groep een eigen leerkracht heeft en een mooi vast lokaal in de school. Daarmee is er een vertrouwde basis voor uw kind. Wij geloven dat een goed pedagogisch klimaat in de groep de basis is. Waar we vanuit relatie tot groei komen. We weten de verbinding te leggen met de leerlingen en hun ouders.

In de middag werken we o.a. groepsdoorbrekend aan bijvoorbeeld de zaakvakken. Meerdere groepen vormen samen één bouw. Daarnaast maken we gebruik van leerpleinen. Zo ontwikkelen we 21e-eeuwse vaardigheden bij onze leerlingen; zelfstandigheid, samenwerken en eigenaarschap. Als kinderen die vaardigheden beheersen, dan verstevigen we de motivatie om te leren en betrekken we ze bij hun eigen leerproces. Groepsdoorbrekend werken draagt eraan bij dat kinderen gemotiveerd leren, elkaar helpen en vriendschappen sluiten.

Op basisschool De Pijler spelen we in op de onderwijsbehoefte van uw kind. Wij kijken dan ook naar de totale ontwikkeling van kinderen. Het motto van basisschool De Pijler is dan ook: ‘vertrouwd en eigentijds!’

visie
YHS_7920

Ervaringen

Wij vertellen graag over onze school, maar we laten ook graag onze ouders aan het woord. Hun verhalen vind je hier.