YHS_8121

Meer- en hoogbegaafdheid

De Pijler heeft met haar eigentijds onderwijs een goed aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Maar kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen ook in aanmerking voor de Day a Week School.

De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

Doelstelling

De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Samen met ontwikkelingsgelijken

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit IJsselstein één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten. Wij ontvangen deze leerlingen op De Brug.

Gespecialiseerde leerkracht

De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.