Samen gemotiveerd en eigentijds leren!

Op basisschool De Pijler spelen we door ons vernieuwende onderwijsconcept echt in op de onderwijsbehoefte van je kind. We werken groepsdoorbrekend in units, beschikken over mooie leerpleinen en ontwikkelen de 21ste-eeuwse vaardigheden.

YHS_8012

Kanjerschool

Het is belangrijk dat je kind goed in zijn vel zit en zich prettig en veilig voelt op school. Alleen dan kan je kind zich goed ontwikkelen. Onze school werkt daarom met de Kanjermethode.

Mijn kind gaat nu met plezier naar school, want hij kan leren op zijn eigen niveau.

Ik ben erg blij met het werken op de leerpleinen met weektaken. Mijn jongens hoeven nu niet lang stil te zitten en te luisteren. Ook vind ik fijn dat er door het werken met een weektaak al vroeg wordt begonnen met het oefenen in plannen en organiseren.

Bekijk ervaringen
YHS_7977