YHS_7950

Kanjerschool

Om tot optimale leerresultaten te komen is het belangrijk dat je kind goed in zijn vel zit en zich prettig en veilig voelt op school. Onze school werkt daarom met de Kanjermethode. Dit wordt zeer gewaardeerd door ouders. Door middel van Kanjertrainingen leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten de Kanjertrainingen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is om elkaar te helpen.

De volgende Kanjerregels staan centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand blijft zielig.

Samen verantwoordelijk

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de goede sfeer op school. Het is dan ook van belang dat de uitgangspunten en doelstellingen bij ouders bekend zijn.

YHS_8001

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden zullen we je regelmatig over het lesprogramma en de voortgang informeren. Meer informatie kun je vinden op: