YHS_8026

Gemotiveerd leren

Onze kinderen leven in een snel veranderende wereld en dat betekent dat ze vaardigheden nodig hebben die passen bij de 21ste eeuw. Op De Pijler zijn we niet alleen bezig met kennisoverdracht, we leren kinderen ook zelf kennis ontdekken, ontwikkelen en delen.

‘Leren’ leren

Een belangrijk doel op De Pijler is het ‘leren’ leren. Kinderen leren bij ons van jongs af aan doelen te stellen, te plannen, keuzes te maken, zelfstandig informatie te zoeken en te verwerken en terug te blikken op wat ze nu eigenlijk hebben geleerd.

Weektaken
Alle kinderen werken met (digitale) dag- en weektaken en met lesmaterialen die de zelfstandigheid vergroten. Om ze te leren omgaan met vrijheid en hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten, leren we de kinderen binnen gestelde grenzen zelf keuzes te maken.

Samenwerken
Wij bevorderen het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken. Samenwerken, vragen stellen en probleemoplossend denken zijn belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. We maken je kind nieuwsgierig naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.

Leerplein

In het lokaal en op het leerplein hebben we verschillende mooie werkplekken gecreëerd. Allemaal met een andere sfeer of functie. Zo kunnen kinderen zelf een werkplek kiezen waar ze prettig in werken: staand, zittend, samen of juist stil en alleen, passend bij de taak en de behoefte van een kind.

14
15
17
18
22

Thematisch werken bij de zaakvakken

Met de methode DaVinci bieden we zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis aan als één geheel. Hierdoor zien en ervaren de kinderen dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Er worden verbanden gelegd met de natuur, de aarde, de ruimte en allerlei levensovertuigingen. Ze ervaren hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft, en dat we met elkaar verantwoordelijk zijn.

De methode gaat uit van aansprekende thema’s en biedt kinderen de mogelijkheid om zelf onderzoeksvragen in te brengen. Meer- en hoogbegaafde kinderen worden ook uitgedaagd in deze methode. Ze blijven betrokken en voelen de ruimte om samen aan verdiepende opdrachten en eigen onderzoeksvragen te werken.