YHS_7716

Samen met ouders

Wij willen ouders graag betrekken bij én verbinden met het onderwijs en de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Jij als ouder, wij als leerkrachten. Ieder vanuit zijn eigen rol.

De Pijler gaat op een open en integere manier om met de ouders en de kinderen. Wederzijds vertrouwen, duidelijkheid en respect zijn hierin sleutelwoorden. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking.

Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Daarom beginnen we elk schooljaar met een startgesprek, plannen we meerdere 10-minutengesprekken in, en staat de deur altijd open voor ouders die de leerkracht willen spreken.