Visie van De Pijler; vertrouwd én eigentijds

"Op De Pijler scheppen we voor alle kinderen, ouders en teamleden een herkenbaar en goed pedagogisch klimaat, waarbinnen iedereen zich sociaal veilig en (zelf)redzaam voelt.

We hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen en streven naar de hoogst haalbare resultaten, passend bij de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind."

Deze visie geeft weer wat wij met elkaar willen bereiken en staat aan de basis van ons onderwijs. Het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw, en waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten. Dit geven wij vorm door in de ochtenden vertrouwd onderwijs te geven in de eigen thuis groep. In de middagen zijn er eigentijds groepsoverstijgende lesactiviteiten.

We gaan uit van onze 5 pijlers.
De eerste twee pijlers krijgen vorm in de ochtenden, door te werken aan vertrouwd onderwijs in de eigen thuisgroep :

  • Welbevinden; open Christelijke identiteit en Kanjertaining,
  • Kennisoverdacht; basisvaardigheden

In de middagen werken we eigentijds door groepsdoorbrekende activiteiten aan te bieden. Dan krijgen de laatste drie pijlers een plek:

  • Samenwerken; leren van én met elkaar
  • Zelfstandigheid; dag en weektaken
  • Eigenaarschap; zelf keuzes kunnen en mogen maken
visie