YHS_7724

Ervaringen

Mijn kind gaat nu met plezier naar school, want hij kan leren op zijn eigen niveau.

Onze dochter heeft door 'De leestuin' meer zin in het lezen. Het leren en plezier gaan echt samen!

Fijn dat je als ouders door de klankbordavonden betrokken wordt bij de school. Het is mooi om te zien hoeveel energie het team heeft!

Ik ben erg blij met het werken op de leerpleinen met weektaken. Mijn jongens hoeven nu niet lang stil te zitten en te luisteren. Ook vind ik fijn dat er door het werken met een weektaak al vroeg wordt begonnen met het oefenen in plannen en organiseren.

De leerkrachten helpen ons kind om goed inzicht te krijgen in zijn eigen kunnen.

Het werken met tablet en Chromebook vind ik een goede zaak. Mijn kinderen stimuleert het! Op de tablet/ chromebook weten ze gelijk of ze het goed hebben ingevuld en kunnen daarvan leren.

Kinderen die goed kunnen leren kunnen sneller zelfstandig aan het werken en krijgen genoeg aandacht van leerkrachten en worden gezien.

Het is een goede school, mijn dochter heeft het enorm naar haar zin. De leraren zijn zichtbaar en laagdrempelig. De kleinschaligheid spreekt mij erg aan.

Er gebeuren ook bijzondere dingen zoals een bezoek aan het Rijksmuseum, naar het theater of het leren lezen in de Leestuin.

Er wordt veel aandacht besteed aan de normen en waarden en de kanjer training.

De Pijler is een fijne, kleine school, met korte lijnen, andere leerkrachten weten ook wie mijn kinderen zijn en alle leerlingen kennen elkaar. goede sfeer, mooi schoolplein, leuke activiteiten, iedereen kent elkaar, misschien wel uniek.

Een kleinere school die aandacht heeft voor de leerling op persoonlijk niveau en die bezig met vernieuwingen en verbeteringen. Als leerling ben geen nummer maar een persoon en de juffen en meesters kennen (bijna) iedereen bij naam!