YHS_7994

Onze identiteit

De Pijler is een open protestants-christelijke school, waar iedereen die elkaar respecteert welkom is. Dit betekent dat de school openstaat voor alle kinderen.

Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht. Bij ons op school gaan wij de kinderen voor in waarden en normen. Deze worden ontleend aan de Bijbel, maar ook aan culturele- en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede aan burgerschap. Daarbij geeft onze Kanjertraining ook input aan de lessen waarin de normen en waarden centraal staan.

Methode Trefwoord:
We werken in alle groepen met de godsdienstmethode Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. De leerlingen maken zo kennis met de Bijbelverhalen, spiegelverhalen, liederen, gebedjes, andere wereld godsdiensten. Ze maken de verbinding met hun eigen leef- en belevingswereld.

Vieringen:
Drie keer per jaar openen we een Trefwoord thema met de hele school samen in de grote hal. Ook vieren we de christelijke feestdagen samen. Afwisselend vieren we bijvoorbeeld Kerst en Pasen op school of in de kerk. Elk schooljaar maken de leerlingen ook kennis met de dominee in een viering op school en maken we in de bovenbouw een excursie naar een kerk.