YHS_7994

Onze identiteit

De Pijler is een open protestants-christelijke school, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Dit betekent dat de school openstaat voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan protestants-christelijk onderwijs, maar ook voor de kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht. Binnen ons onderwijs gaan wij de kinderen voor in waarden en normen. Deze worden ontleend aan de Bijbel, aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede aan wetgeving.

Methode Trefwoord

We werken in alle groepen met de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode is maatschappelijk georiƫnteerd. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen naar de eigen leef- en belevingswereld.

We vertellen de kinderen verhalen, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen. Kerst en Pasen worden afwisselend het ene jaar in de kerk of op school gevierd. Het andere jaar vieren we het feest op school met een kerstdiner of paasontbijt. In het voorjaar organiseren we een echte kerkdienst in een van de IJsselsteinse kerken.