YHS_7796

Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is voor de ontwikkeling van kleuters essentieel. De kinderen werken op De Pijler in gezellige speelhoeken en met gevarieerde lesmiddelen en ontwikkelingsmaterialen. We hebben onder andere een bouwhoek en lees- of huiskamerhoek in het lokaal. Kinderen leren zo aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse.

Bewust verbinden wij de kinderen uit groep 1, 2 én 3 in de onderbouwunit. Dit werkt verrijkend. Jonge leerlingen trekken zich op aan de oudere kinderen en krijgen alle ruimte voor hun ontwikkeling. Voor de kinderen uit groep 3 is het heel fijn om soms nog even te mogen spelen.

Kinderen leren zo van jongs af aan elkaar te helpen en hulp te ontvangen. Ze werken op een natuurlijke wijze samen en dat draagt bij aan hun sociale ontwikkeling en de goede sfeer in de school. We zorgen voor een veilige omgeving en willen dat de leerlingen zo veel mogelijk kind kunnen zijn.