YHS_7911

Open, veilig en vertrouwd; Kanjerschool

De Pijler is een open en kleinschalige basisschool en dat is tegelijkertijd onze kracht. Op onze school kent iedereen elkaar en hoort iedereen erbij.

Vertrouwde basis

Om tot optimale ontwikkeling te komen is het belangrijk dat je kind goed in zijn/haar vel zit en zich prettig én veilig voelt op school. Onze school werkt daarom met de Kanjertraining van groep 1 t/m 8. De Kanjertraining is een gedegen lesmethode voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Met de Kanjertraining hebben we een duidelijke visie in handen voor kinderen, leerkrachten en ouders, zodat iedereen op een positieve manier kan samenwerken op school en daarbuiten. “Wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je”. Met de Kanjertraining creëren we oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Door middel van Kanjertrainingen leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school/omgeving om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Ook wordt de Kanjertraining ingezet om het onderlinge vertrouwen te versterken. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen beter tot leren komen.

Op onze school staan dan ook de Kanjerregels van de Kanjertraining centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. Het is dan ook van belang dat uitgangspunten en doelstellingen bij ouders bekend zijn. We zullen ouders regelmatig over het lesprogramma en voortgang informeren via ons communicatieplatform Parro of via ouderbrieven.

Samen met ouders

De thuisgroep biedt je kind ook een vertrouwde basis met een eigen vaste leerkracht. Zo zorgen we ervoor dat de school een veilige plek is, waar je kind echt wordt gezien en graag naartoe komt. In een veilige omgeving ontstaat er ruimte om jezelf te zijn en groeien.

Wij weten dat ouders hun kind het beste kennen. Door samen je kind centraal te stellen, en daarover in gesprek te zijn, stimuleren we je zoon of dochter om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo groeit het zelfvertrouwen en leert je kind zijn eigen talent te gebruiken.

Op basisschool De Pijler willen we dat ieder kind wordt gezien, gehoord en gekend!