De Pijler; vertrouwd én eigentijds

Samen met u als ouder(s)/verzorger(s) willen wij zorgen voor de meest optimale ontwikkeling van uw kind, zowel sociaal emotioneel als ook cognitief. Dit doen we vanuit een veilige en vertrouwde omgeving, waarin we onze leerlingen (basis)vaardigheden leren zodat ze met een ‘goed gevulde rugzak’ na acht jaar weer verder kunnen doorgroeien. Samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn daarbij essentieel in de wereld van nu en heeft daarom onze aandacht binnen ons onderwijs.

Op basisschool De Pijler willen we dat ieder kind wordt gezien, gehoord en gekend! De Pijler is een kleinschalige basisschool en dat is onze kracht. Op onze school kent iedereen elkaar en hoort iedereen erbij. Zo zorgen we ervoor dat de school een veilige plek is, waar uw kind graag naartoe komt. In een veilige omgeving ontstaat er ruimte om jezelf te zijn en tot leren te komen.

YHS_8012

Kanjerschool

Het is belangrijk dat je kind goed in zijn vel zit en zich prettig en veilig voelt op school. Alleen dan kan je kind zich goed ontwikkelen. Onze school werkt daarom met de Kanjermethode.

Mijn kind gaat nu met plezier naar school, want hij kan leren op zijn eigen niveau.

Ik ben erg blij met het werken op de leerpleinen met weektaken. Mijn jongens hoeven nu niet lang stil te zitten en te luisteren. Ook vind ik fijn dat er door het werken met een weektaak al vroeg wordt begonnen met het oefenen in plannen en organiseren.

Bekijk ervaringen
YHS_7977