Visie van De Pijler

"Op De Pijler scheppen we voor alle kinderen, ouders en teamleden een herkenbaar en goed pedagogisch klimaat, waarbinnen iedereen zich sociaal veilig en (zelf)redzaam voelt.

We hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen en streven naar de hoogst haalbare resultaten, passend bij de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind."

Deze visie geeft weer wat wij met elkaar willen bereiken en staat aan de basis van ons onderwijs. Het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw, en waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten.